Izvođenje montaže treba biti prema zahtjevima projekta, te u skladu s postojećom tehnologijom i pravilima zaštite na radu. Često se odvija paralelno sa tekućim tehnološkim procesom.

  Servis i održavanje rashladnih uređaja izvode se u skladu s propisima, te obuhvaćaju;
 • 24-satnu raspoloživost za intervencije po pozivu
 • zamjenu rashladnih medija stare generacije novim ekološko prihvatljivim
 • preuzimanje na zbrinjavanje zamjenjenih rashladnih medija
 • izradu plana periodičkih i godišnjih održavanja rashladnih postrojenja za potrebe kupca

 

OSNOVNE INFORMACIJE VEZANO ZA PROVEDBU PROPISA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA

Saznajte više

VRŠIMO UGRADNJU I MONTAŽU:

 • RASHLADNIH UREĐAJA I OPREME
 • IZOLACIONIH PANELA, ZAKRETNIH I KLIZNIH VRATA
 • AUTOMATIKE I REGULACIJE
 • ELEKTROINSTALACIJA
 • PRIPREME VODE ZA SUSTAVE OVLAŽIVANJA PROSTORA